top of page
Yoga%2520at%2520Home_edited_edited.jpg
Mindfulness

 

Diyalektik davranışçı Terapi modüllerinden biri olan Mindfulness diğer tüm modüllerin temelini oluşturur. Mindfulness anda, anın tüm uyaranlarının farkına vararak olmaktır. Mindfulness becerilerini öğrenmek veya bu becerilerde derinleşmek isteyen danışanlar için uygundur. 

Mindfulness özellikle;

 • Yaptığı işe odaklanmakta zorlanan,

 • Stres yönetiminde zorlanan

 • Uykuya dalmakta veya uyanmakta zorluk çeken,

 • Pandeminin getirdiği değişimle baş etmekte zorlanan,

 • Motivasyon kaybı yaşayan,

 • Modern hayatın hızına yetişemeyen 

 • Modern hayatın hızında yavaşlayamayan,

 • Affetmekte zorlanan,

 • Geçmişte yaşadıklarını aşmakta zorlanan,

 • Geçmiş ile gelecek arasında sağlıklı köprü kurmakta zorlanan,

 • Gelecekle ilgili düşüncelerinden dolayı çok kaygılanan,

 • Sınav veya mülakat kaygısı yaşayan,

 • Doğru seçimleri yaptığından emin olamayan,

 • İnsanlarla ilişkilerini tanımlamakta zorlanan,

 • Amaç belirlemekte zorlanan,

 • İstikrarda zorlanan,

 • Beslenme düzenini kontrol etme sıkıntısı yaşayan

                                                                                           

                                                                                                                      kişiler için önerilir.

bottom of page